Sport


Tijdens de sportlessen (voor elke klas 2 uur per week) krijgen de kinderen de kans om via beweging hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Alle aspecten van beweging komen aan bod en de kinderen krijgen de kans om elk op hun eigen niveau te sporten en te bewegen.

De fysieke uithouding wordt geoefend in sporten en spelen waarin lopen, fietsen en zwemmen centraal staan en in specifieke conditiecircuits.
Ook balvaardigheid komt ruim aan bod en groeit geleidelijk uit tot een initiatie in een aantal balsporten zoals basketbal, handbal, voetbal.
Daarnaast is er ook ruime aandacht voor het ontwikkelen van de algemene coördinatie in sporten als toestelturnen, circustechnieken, ...

Tijdens de sportdagen (2 per schooljaar) en de sportateliers maken de kinderen kennis met sporten die niet meteen in het lessenpakket zijn opgenomen:
bijv. muurklimmen, trampoline, kajak, badminton, judo of specifieke dansvormen.