user_mobilelogo
Structuur van de school

Onze klassen zijn ingedeeld in groepen.
Het kleuteronderwijs is ingedeeld in 2 groepen.
• Jongste groep: peuters en eerste kleuterklas
• Oudste groep: 2de en 3de kleuterklas
 
Voor de lagere school is de structuur als volgt:
• 1ste leerjaar
• 2de leerjaar
• 3de en 4de leerjaar: graadsklas
• 5de en 6de leerjaar: graadsklas