user_mobilelogo

Goepsvergadering

De groepsraad bestaat uit leerlingen en leerkrachten van de school.
De groepsraad komt een paar keer per jaar bij elkaar.
Belangrijke beslissingen worden in de groepsraad genomen.
Bovendien wordt in de groepsraad de algemene gang van zaken besproken.
Er wordt ook steeds een verslag opgemaakt door de oudste leerlingen.